شنیده ایم که جمعه امام زمان ظهور می کند. با این خبر اهالی شهرمان به تکاپو یا بهتر بگویم ترس افتاده اند می خواهیم بدانیم این خبر صحت دارد یا خیر؟

پرسش
شنیده ایم که جمعه امام زمان ظهور می کند. با این خبر اهالی شهرمان به تکاپو یا بهتر بگویم ترس افتاده اند می خواهیم بدانیم این خبر صحت دارد یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
وظیفه مومنین این است که خدا را اطاعت نمایند و گناه نکنند چون حضرت در حال غیبت هم شاهد اعمال ما هستند و ظهور آن حضرت ((فجأةً)) هست و باید هر ساعت منتظر بود