چقدر باید انسان امید به شفاعت داشته باشد؟

پرسش
چقدر باید انسان امید به شفاعت داشته باشد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نه به قدری که جرأت بر گناه پیدا کند