خلق عالم ذر با خلق آل الله علیهم السلام قبل از آسمان و زمین چگونه جمع می شود؟

پرسش
خلق عالم ذر با خلق آل الله علیهم السلام قبل از آسمان و زمین چگونه جمع می شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
عالم نور قبل از عالم ذر بوده