برخی شبهه افکنان دست به دامان روایاتی شده اند که در آن امام باقر و امام صادق علیهما السلام کنیزان خود را به زور به پوشیدن حجاب باز داشته اند و آنها را کتک زده اند، دقیقا مثل کاری که عمر بن خطاب انجام می داده، آیا کتک زدن کنیز در سیره ائمه بوده است؟

پرسش
برخی شبهه افکنان دست به دامان روایاتی شده اند که در آن امام باقر و امام صادق علیهما السلام کنیزان خود را به زور به پوشیدن حجاب باز داشته اند و آنها را کتک زده اند، دقیقا مثل کاری که عمر بن خطاب انجام می داده، آیا کتک زدن کنیز در سیره ائمه بوده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حجابی که بر سایر زنان واجب است بر کنیزان واجب نیست، اما کتک زدن آنهم مکررا به خاطر حجاب از دو اما باید تحقیق شود کجا است و چگونه بوده