دلیل شیعه بر ساختن بنای بر قبرها از قرآن و سنت چیست؟

پرسش
دلیل شیعه بر ساختن بنای بر قبرها از قرآن و سنت چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بنا ساختن اختصاص به شیعه ندارد، عموم فرق قائلند به جواز، فقط وهابیون به تبع ابن تیمیه تحریم می کنند. وجود این همه مشاهد نزد فرق مختلفه کافی است و نیازی به استدلال ندارد