روایت صحیح در باب نام گذاری امیرالمومنین علیه السلام کدام است ؟ آیا حضرت درون خانه نام گذاری شده اند؟ یا حضرت ابوطالب بعد از ولادت حضرت به جبل ابوقبـیس رفته و در آنجا لوحی از آسمان با آن دو بیت منقش، فرود آمده؟ و یا روایت آخـری در این باب را می پذیرید؟

پرسش
12. روایت صحیح در باب نام گذاری امیرالمومنین (علیه الصلاه و السلام) کدام است ؟ * آیا حضرت درون خانه نام گذاری شده اند؟ (با توجه به روایت منقول مرحوم عـلامه (اعلی ا.. مقامه) در کتاب شریف کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین (علیه الصلاه و السلام)، از صاحب کتاب بشائرالمصطفی که او از یزید بن قنعب نقل نموده است. … فلما أردت أن أخرج،هتف بی هاتف: یا فاطمه، سمیه علیاً، فهو علیٌّ. و ا… العلی الأعلی یقول: إنی شققت اسمه من اسمی، و أدبته بأدبی …) * یا حضرت ابوطالب (سلام ا… علیه) بعد از ولادت حضرت به جبل ابوقبـیس رفته و در آنجا لوحی از آسمان با آن دو بیت منقش، فرود آمده؟ (با توجه به نقل روایت میر سید علی همدانی در الموده فی القربی به نقل از عباس بن عبدالمطلب) * و یا روایت آخـری در این باب را می پذیرید؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ظاهراً یک واقعه است به دو لفظ نقل شده.
مطرح شده توسط: مهدوی