1-نظر حضرتعالی در مورد تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه چیست؟ 2-چگونه از دلسرد شدن و خستگی در مسیر طلبگی جلوگیری کنیم ؟ 3- آثار وضعی توهین و بی احترامی به علما ء چیست ؟ 4- با توجه به تغییر متون حوزوی ، متون اصلی قدیم حوزه را معرفی کنید . 5- با توجه به آیه(یزکیهم و یعلمهم….) برای خودسازی چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟

پرسش
1-نظر حضرتعالی در مورد تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه چیست؟ 2-چگونه از دلسرد شدن و خستگی در مسیر طلبگی جلوگیری کنیم ؟ 3- آثار وضعی توهین و بی احترامی به علما ء چیست ؟ 4- با توجه به تغییر متون حوزوی ، متون اصلی قدیم حوزه را معرفی کنید . 5- با توجه به آیه(یزکیهم و یعلمهم….) برای خودسازی و تهذیب نفس، چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟ 6- در خصوص راه و مراحل خودسازی، تهذیب نفس و مراحل وشرایط دست‌یابی به سجایای اخلاقی توصیه‌ای بفرمایید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ در صورت امکان جمع به نحو مطلوب خوب است.
2ـ تفکّر در اهمیّت و نتیجه تحصیل علوم دینی موجب ازدیاد شوق و قوّت عزم می شود.
3ـ سلب توفیق یکی از آثار وضعیه است.
4ـ مهم خوب خواندن و دانستن علوم است.
5ـ علم و تقوی باید با هم باشند و در هر مرحله با هم پیش بروند.
6ـ توسّل به حضرات معصومین، و مطالعه کتب خوب اخلاقی مثل معراج السعادة و پیاده کردن کلمات اهل عصمت و طهارت (علیهم السلام) در خود به تدریج، و همنشین متدیّن با اخلاق.
موفق باشید
7483
مطرح شده توسط: سيد بهنام روضاتي