چرا نام امیر المومنین و ائمه (علیهم السلام) در قرآن نیامده است ؟ با توجه به اینکه مسئله امامت از اعتقادات بوده و غیر از احکام و غیره است که فقط بخواهد کلیات را ذکر کند . لطفا با توجه به روایات عامه و خاصه پاسخ را بیان بفرمایید

پرسش
چرا نام امیر المومنین و ائمه (علیهم السلام) در قرآن نیامده است ؟ با توجه به اینکه مسئله امامت از اعتقادات بوده و غیر از احکام و غیره است که فقط بخواهد کلیات را ذکر کند . لطفا با توجه به روایات عامه و خاصه پاسخ را بیان بفرمایید با تشکر . در پناه امام زمان (علیه السلام)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نیامدن نام آن حضرات مثل نیامدن نام حضرات انبیاء الهی است که از 124 هزار فقط چند نام آمده، و همچنانکه نیامدن نام انبیاء دلیل نفی نبوت آنان و عدم اهمیت آن نمی باشد، نیامدن نام ائمه به اهمیت امامت آن حضرات ضرر نمی رساند. حال اگر وجه قانع کننده ای باشد چه بهتر وگرنه ما نمی دانیم، و جهل ما نسبت به خیلی امور حقیقی و واقعی آنها را از واقعیّت ساقط نمی کند.
در مورد سؤال بحث شده است ولیکن آنچه ذکر شد اصل کلّی مفید برای سایر مسائل است.
6226
مطرح شده توسط: حسن فیض الله