چرا می‌گویند برای ظهور کسی دعا کنیم که خود محتاج گوشه چشمی از حضرتش می‌باشیم و این درحالی است که حضرتش در درگاه الهی از مقامی برخوردارند که مسلما دعا و خواست ایشان از همگان در درگاه احدیت مقرب‌تر و مستجاب‌تر است؟

پرسش
چرا می‌گویند برای ظهور کسی دعا کنیم که خود محتاج گوشه‌ چشمی از حضرتش می‌باشیم و این درحالی است که حضرتش در درگاه الهی از مقامی برخوردارند که مسلما دعا و خواست ایشان از همگان در درگاه احدیت مقرب‌تر و مستجاب‌تر است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نفع دعاء امّت در حق امام به خود امّت بر می‌گردد.
9321
مطرح شده توسط: maryanm