چرا در اذان ما شيعيان شهادت به حضرت امير (عليه السلام) هم گفته می شود و حال آنكه به فتوای مراجع عظام جزء اذان نيست؟ ضمنا اينكه به قصد جزئيت گفته نميشود و اينكه رجاء گفته ميشود و از اين قبيل، قانع كننده نيست چون همين نفس اعلان سراسری موهم جزئيت و اعتقاد است

پرسش
چرا در اذان ما شيعيان شهادت به حضرت امير (عليه السلام) هم گفته می شود و حال آنكه به فتوای مراجع عظام جزء اذان نيست؟ ضمنا اينكه به قصد جزئيت گفته نميشود و اينكه رجاء گفته ميشود و از اين قبيل، قانع كننده نيست چون همين نفس اعلان سراسری موهم جزئيت و اعتقاد است
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ذکر شهادت به ولایت اکنون شعار شیعه است و نباید ترک شود، و به همین جهت بعضی از بزرگان فتوی به وجوب داده اند. به عبارت دیگر، اگر به عنوان اوّلی جزئیت نیست ـ و بنده قائل به جزئیت استحبابیه هستم ـ به عنوان ثانوی واجب است، و همین عنوان دلیل التزام به این مستحب است نزد قائلین به استحباب.
6621
مطرح شده توسط: سيدمحمدرضا رضاپور