چرا به اهل بیت (علیهم السلام)، آل الله می گویند؟ لطفا دلیل متقن بیان کنید.

پرسش
چرا به اهل بیت (علیهم السلام)، آل الله می گویند؟ لطفا دلیل متقن بیان کنید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به خاطر اینکه یگانه خانواده ای که فقط برای خدا و تسلیم خدا و در رضای خدا بودند “اهل بیت” بوده اند.
6516
مطرح شده توسط: محمد حسن جمالزاده