يكی از وهابیون میگفت که پیغمبر یهود و نصارا را لعن کرده بخاطر اینکه قبور انبیاءشون رو مسجد قرار میدادن و بارگاه میساختن بر قبور انبیاءشون. و گفت مثل ساختن بارگاه بر روی قبور اصحاب کهف که کار مسیحیان آن دوره بود لطفا در مورد این قضیه توضیح دهید.

پرسش
يكی از وهابیون میگفت که پیغمبر یهود و نصارا را لعن کرده بخاطر اینکه قبور انبیاءشون رو مسجد قرار میدادن و بارگاه میساختن بر قبور انبیاءشون. و گفت مثل ساختن بارگاه بر روی قبور اصحاب کهف که کار مسیحیان آن دوره بود لطفا در مورد این قضیه توضیح دهید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اوّلاً: به او بگویید پیش از پرداختن به مسائل فرعی باید اصل مسأله امامت بعد از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مورد بحث قرار گیرد.
ثانیاً: اگر حدیث مذکور معتبر باشد ربطی به شیعیان ندارد، زیرا ما بر قبور انبیاء و اولیا مسجد نساخته ایم.
ثالثاً: مسجد نبوی که قبر حضرت رسول و شیخین آنجا است، چه می گوئید؟
رابعاً: کاری روی قبور اصحاب کهف شده قرآن حکایت نموده و نکوهش نکرده.
6162
مطرح شده توسط: جواد مهدوی