نظر شما در خصوص ابوایوب انصاری چیست؟ آیا جنگیدن وی در لشگر معاویه ، علیه رومیان را خطا در اجتهاد او (نظر فضل بن شاذان) و یا به اجازه امام معصوم (علیه السلام) (نظر آیه الله خوئی) می دانید؟ و آیا او را ثقه و یا مجروح و غیر ثقه (بنا برنظر ابن داوود حلی) می دانید ؟

پرسش
نظر شریف جنابعالی در خصوص ابو ایوب انصاری چیست؟ آیا جنگیدن وی در لشگر معاویه، علیه رومیان را خطا در اجتهاد او (نظر فضل بن شاذان) و یا به اجازه امام معصوم (علیه السلام) (نظر آیه الله خوئی (قدس سره)) می دانید؟ و آیا او را ثقه و یا مجروح و غیر ثقه (بنا برنظر ابن داوود حلی) می دانید ؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورتی که اصل مطلب ثابت باشد وجود شرایط خاص که موجب اضطرار او بود بعید نیست. والله العالم
مطرح شده توسط: مهدوی