نظر استاد راجع به مکتب میرزای اصفهانی (تفکیک) و اساسا جدایی و یا جمع فلسفه و عرفان و مکتب وحی چیست؟

پرسش
نظر استاد راجع به مکتب میرزای اصفهانی (تفکیک) و اساسا جدایی و یا جمع فلسفه و عرفان و مکتب وحی چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مطالب ایشان را باید خواند و سپس اظهار نظر کرد. و خلاصه فکر ایشان این است که همه معارف را از قرآن و اهل بیت وحی می شود گرفت و معتقد شد و عمل کرد.
موفق باشید
7063
مطرح شده توسط: غفور احمدی