چرا نام امام علی به طور صریح به عنوان جانشین رسول اکرم(ص) نیامده است؟ چون اگر اینطور می شد دیگر شاخه ای به عنوان اهل تسنن به وجود نمی آمد.مگر امر خلافت ائمه معصومین چیز کمی بود که در قرآن ذکر نشود؟

پرسش
می خواستم بدانم که چرا نام امام علی به طور صریح به عنوان جانشین رسول اکرم(ص) نیامده است؟ چون اگر اینطور می شد دیگر شاخه ای به عنوان اهل تسنن به وجود نمی آمد.مگر امر خلافت ائمه معصومین چیز کمی بود که در قرآن ذکر نشود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
خیلی از اوقات کنایه بلیغ تر از تصریح است، آیه ولایت مثلاً هیچگونه شک و شبهه ای در دلالتش بر امامت و ولایت حضرت امیر نیست، ولی مصلحت در این بوده که نام صریح برده نشود.
6102
مطرح شده توسط: احسان تقربیان