منظور از فرزند ارشد و اصلح در وقف نامه ها چه چیزی می باشد؟ آیا منظور سنی می باشد؟

پرسش
منظور از فرزند ارشد و اصلح در وقف نامه ها چه چیزی می باشد؟ آیا منظور سنی می باشد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بزرگتر سناً و واجد صفات لازم به طور متعارف