منظور از اراده تشریعی الهی چیست و فرق آن با اراده تکوینی در چیست؟

پرسش
منظور از اراده تشریعی الهی چیست و فرق آن با اراده تکوینی در چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اراده تشریعیّه اللّهیه: اراداتی است که در ارتباط با مکلّفین از حیث فعل و ترک باشد. و اراده تکوینیّه فعل خود باری تعالی است.
مثال اوّلی: آیه مبارکه (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر)
و مثال دومی: آیه مبارکه (إذا أراد الله شیئاً قال له کن فیکون).
6983
مطرح شده توسط: علی