سنی ها می گویند که بعد از پیامبر، قرآن کافی است و لازم نیست مبینی برای قرآن باشد. خواهشا اثبات کنید از عقل و نقل که بعد از پیامبر مبین قرآن لازم است و آن ها معصومین اند

پرسش
سنی ها می گویند که بعد از پیامبر، قرآن کافی است و لازم نیست مبینی برای قرآن باشد. خواهشا اثبات کنید از عقل و نقل که بعد از پیامبر مبین قرآن لازم است و آن ها معصومین اند
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
کدام سنّی چنین می گوید؟
ضرورت وجود امام بعد از رسول الله مورد اجماع فریقین است.
به شما عرض کردم پیش از اینکه به حرف های دیگران بپردازید مبانی عقیدتی خود را تقویت کنید.
7946
مطرح شده توسط: علی