چرا خلیفه ی اول مثلا مالک بن نویره صحابه معروف پیغمبر اکرم را به علت عدم بیعت به قتل رسانید ولی امثال جناب سلمان، ابوذر، عمار و حتی زبیر را که تا 6 ماه با وی بیعت نکرد را به قتل نرساند؟ بالطبع خطر امثال سلمان و ابوذر برای وی بیشتر از مالک بن نویره بوده است. این طور نیست؟ متشکرم.

پرسش
سلام علیکم. پس از عرض تحیات وافره به محضر آن جناب. حضرت آیت الله! به نظر انور حضرتعالی، چرا خلیفه ی اول مثلا مالک بن نویره صحابه معروف پیغمبر اکرم را به علت عدم بیعت به قتل رسانید ولی امثال جناب سلمان، ابوذر، عمار و حتی زبیر را که تا 6 ماه با وی بیعت نکرد را به قتل نرساند؟ بالطبع خطر امثال سلمان و ابوذر برای وی بیشتر از مالک بن نویره بوده است. این طور نیست؟ متشکرم.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اشخاص نامبرده مکرهاً بیعت کردند و داستان مالک خصوصیاتی دارد که باید مراجعه کنید، از جمله اینکه خالد به زوجه او طمع داشته.
9680
مطرح شده توسط: ح احمدی