نظر مبارکتان را در مورد کتاب اسرار الشهادات ملا آقای دربندی بفرمایید.

پرسش
سلام علیکم. نظر مبارکتان را در مورد کتاب اسرار الشهادات ملا آقای دربندی بفرمایید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مؤلّف بزرگ است ولی بعضی از مطالب محلّ کلام است.
7726
مطرح شده توسط: مجید