ما از آیات 55 مائده و 59 نساء استفاده می کنیم برای اثبات ولایت و مطاع بودن فرد سومی که همسان با پیامبر است. اما این صاحب ولایت مطاع مطلق را امام می نامیم. از 124 بقره نیز برای اثبات الهی بودن امامت استفاده می کنیم. سوال این است که از آیه ولایت استنباط می شود و چگونه است که ما صاحبش را امام می نامیم؟ یعنی چگونه بین این آیات ارتباط برقرار می کنیم؟

پرسش
سلام علیکم. ما از آیات 55 مائده و 59 نساء استفاده می کنیم برای اثبات ولایت و مطاع بودن فرد سومی که همسان با پیامبر است. اما این صاحب ولایت مطاع مطلق را امام می نامیم. از 124 بقره نیز برای اثبات الهی بودن امامت استفاده می کنیم. سوال این است که از آیه ولایت استنباط می شود و چگونه است که ما صاحبش را امام می نامیم؟ یعنی چگونه بین این آیات ارتباط برقرار می کنیم؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آیه سوره مائده مفید ولایت کبرا برای حضرت امیر (علیه السلام) است، و صاحب ولایت کبری امام است، و همچنین است خلافت عظمی. موفق باشید
8566
مطرح شده توسط: محمد رضا گلناری