در ماجرای سقیفه طایفه بنی اسلم چگونه وارد مدینه شدند؟

پرسش
سلام علیکم در ماجرای سقیفه طایفه بنی اسلم چگونه وارد مدینه شدند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مورّخین می نویسند که از آن ها دعوت شد و وعده هائی داده شد تا وارد مدینه شوند و مردم را با چوب و چماق وادار به بیعت نمایند.
7059
مطرح شده توسط: فرزانه حاجی زاده