اگر موقع وضو گرفتن وقتی داریم صورت را با دست می شوییم ، آب از طرف کف دست به سمت آرنج (از پایین به بالا) جریان پیدا کند اشکالی برای وضو ایجاد می شود؟

پرسش
سلام علیکم اگر موقع وضو گرفتن وقتی داریم صورت را با دست می شوییم ، آب از طرف کف دست به سمت آرنج (از پایین به بالا) جریان پیدا کند اشکالی برای وضو ایجاد می شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
جریان پیدا کردن غیر از شستن است.
8991
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده