اگر از طرف مرکز زلزله‌نگاری کشوری زلزله خفیفی که برای مردم چندان محسوس نیست، برای محل سکونت ما اعلام شود آیا چنین زمین لرزه‌ای که برای مردم چندان محسوس نیست باعث وجوب نماز آیات می‌شود؟

پرسش
سلام علیکم اگر از طرف مرکز زلزله‌نگاری کشوری زلزله خفیفی که برای مردم چندان محسوس نیست، برای محل سکونت ما اعلام شود (روزانه چندین زلزله این چنینی ثبت می‌شود که زلزله‌های بزرگ قابل درک برای عموم هستند) آیا چنین زمین لرزه‌ای که برای مردم چندان محسوس نیست باعث وجوب نماز آیات می‌شود؟ آدرس سایت مرکز زلزله‌نگاری کشوری: http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورتیکه قول مرکز مذکور حجت شرعیه باشد و صدق عنوان زلزله عرفاً تمام باشد، باید نماز خوانده شود.
8916
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده