برای تسریع در امر ازدواج و نصیب شدن همسر مؤمنه چه دعایی بکنیم؟

پرسش
سلام علیکم استاد برای تسریع در امر ازدواج و نصیب شدن همسر مؤمنه چه دعایی بکنیم؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
دو رکعت نماز حاجت مثل نماز صبح بخوانید، پس از سلام، در حال سجده 14 مرتبه صلوات سپس 100 مرتبه بگوئید: اللّهمّ خِرْ لي واختَر لي. سپس 14 مرتبه صلوات.
اگر مصلحت باشد تسریع می‌شود.
8818
مطرح شده توسط: جاوید صدر