آیا در روایات شیعه حدیث صحیح السندی داریم که در رابطه با آیه 55 سوره مائده باشد و به وضوح داستان انگشتری و بخشش آن را بیان کرده باشد؟

پرسش
سلام علیکم. آیا در روایات شیعه حدیث صحیح السندی داریم که در رابطه با آیه 55 سوره مائده باشد و به وضوح داستان انگشتری و بخشش آن را بیان کرده باشد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حدیث بسیار است و وثوق به صدور حاصل، به روایات ذیل آیه در تفسیر کنز الدقائق مراجعه کنید.
8622
مطرح شده توسط: محمد رضا گلناری