چطور شد حسین (علیه السلام) در مقابل استبداد و کودتای یزید ساکت ننشست و علیه او قیام کرد و شمشیر کشید ولی علی (علیه السلام) در برابر ظلم و دیکتاتوری و زورگویی خلفای راشدین نه شمشیر کشیدند و نه اصلا در فکر جنگ بودند و بلکه حتی به خلفا هم مشورت می دادند.

پرسش
سلام علیکم، سؤالی که ذهن بنده رو به خود مشغول کرده این است که چطور شد حسین (علیه السلام) در مقابل استبداد و کودتای یزید ساکت ننشست و علیه او قیام کرد و شمشیر کشید ولی علی (علیه السلام) در برابر ظلم و دیکتاتوری و زورگویی خلفای راشدین نه شمشیر کشیدند نه به اهل مکه و مدینه و کوفه جهت یاری رساندن در جنگ نامه نوشتند و نه اصلا در فکر جنگ بودند و بلکه حتی به خلفا هم مشورت می دادند.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اشتباه همین است، حضرت کودتا نکردند و شمشیر نکشیدند، بیعت نکردند مثل پدرشان امیرالمؤمنین (علیه السلام)، و مورد غضب حکومت قرار گرفتند و شهید شدند.
8318
مطرح شده توسط: جلال رضایی