در خصوص ماموريتي كه پيغمبر به خالد بن وليد داد و او بسياري را به كشتن داد توضيح بفرماييد آيا صحيح است و چگونه با عصمت پيغمبر قابل جمع است و آيا افراد صالحي نبودند كه پيغمبر خالد را فرستاد ؟

پرسش
سلام. در خصوص ماموريتي كه پيغمبر به خالد بن وليد داد و او بسياري را به كشتن داد توضيح بفرماييد آيا صحيح است و چگونه با عصمت پيغمبر قابل جمع است و آيا افراد صالحي نبودند كه پيغمبر خالد را فرستاد ؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این قضیّه واقع شده و حضرت تدارک کردند، اگر نمی کردند منافات داشت.
7938
مطرح شده توسط: مرتضي محمدپور