در قرآن آمده ارتباط با فرشتگان و گرفتن معارف از خدا و وحی بعد از پیامبر تمام شده اما شما می گویید که فرشتگان به محضر امام میرسند به امام علوم و معارف و مسائل و البته غیب الهام می شود که این همان وحی است و اسمش را عوض کردید

پرسش
سلام استاد. با یکی از مخالفین بحث میکردم و توانستم جوابش را بدهم و ایشان متقاعد شدند اما در این مساله احساس می کنم جواب من کامل و قانع کننده کامل نیست شما هم جواب سوال را بدهید تا جوابم کامل شود و در بحث با افراد دیگر بهتر جواب دهم سوال این بود در قرآن آمده ارتباط با فرشتگان و گرفتن معارف از خدا و وحی بعد از پیامبر تمام شده اما شما می گویید که فرشتگان به محضر امام میرسند به امام علوم و معارف و مسائل و البته غیب الهام می شود که این همان وحی است و اسمش را عوض کردید و از لفظ گذشته اصل این اتفاق و این الهام درست نیست و این عقیده تان را اثبات کنید از عقل و قرآن و روایات
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ائمه اطهار علیهم السلام (محدَّث) هستند و همین معنى را عامّه برای بعضی از صحابه قائل هستند.
8466
مطرح شده توسط: علی