راه علما و عرفا چيه چرا با هم مشكل دارن علما مثل سيد ابوالحسن اصفهاني و آيت الله خويي؛ عرفا مثل سيد علي قاضي رجبعلي خياط و سيد هاشم حداد ولي بازم داريم كه يه سري مراجعاتي با اين حال علما به عرفا دارند؟ كدام حق است؟

پرسش
راه علما و عرفا چيه چرا با هم مشكل دارن علما مثل سيد ابوالحسن اصفهاني و آيت الله خويي؛ عرفا مثل سيد علي قاضي رجبعلي خياط و سيد هاشم حداد ولي بازم داريم كه يه سري مراجعاتي با اين حال علما به عرفا دارند؟ كدام حق است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
عرفانی که متّخذ از قرآن مجید و روایات معصومین (علیهم السلام) باشد مورد تأیید فقها بوده و هست و تأکید فقها همیشه بر همین بوده و هست. و البتّه بر حسب روایات مقام علما از مقام عبّاد بالاتر است.
7027
مطرح شده توسط: وحيد عطارباشي