در یک سوالی که از شما پرسیده بودم شما گفته بودید که ابان بن ابی عیاش ضعیف میباشد. پس اگر ابان بن ابی عیاش ضعیف باشد کتاب سلیم بن قیس که در آن خیلی از واقعیت ها میباشد چه میشود ؟ چون در کتاب اسرار آل محمد هر چه روایت هست نوشته ابان عن سلیم بن قیس

پرسش
در یک سوالی که از شما پرسیده بودم شما گفته بودید که ابان بن ابی عیاش ضعیف میباشد. پس اگر ابان بن ابی عیاش ضعیف باشد کتاب سلیم بن قیس که در آن خیلی از واقعیت ها میباشد چه میشود ؟ چون در کتاب اسرار آل محمد هر چه روایت هست نوشته ابان عن سلیم بن قیس در کتابی که در حال حاضر در بازار میفروشند به نام اسرار آل محمد هر چه روایت است به این طریق نوشته ابان عن سلیم بن قیس خب وقتی ابان ضعیف شد تکلیف روایات در کتاب اسرار آل محمد چه میشود خواهشمندم که این موضوع را برایم توضیح مفصل دهید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
برای کتاب سلیم طریق دیگری هست، و او ابراهیم بن عمر یمانی است، و بعضی از بزرگان از این طریق کتاب سلیم را تصحیح می کنند.
موفق باشید
6138
مطرح شده توسط: جواد مهدوی