در ماجرای دوات و قلم در آخرین روزهای عمر پیامبر علت ترک کلام ایشان و ادامه ندادن چیست؟ آیا مساله مهم نبوده که پیامبر بخاطر حرف یک نفر کلام خودشان را قطع کردند؟ 

پرسش
در ماجرای دوات و قلم در آخرین روزهای عمر پیامبر علت ترک کلام ایشان و ادامه ندادن چیست؟ آیا مساله مهم نبوده که پیامبر بخاطر حرف یک نفر کلام خودشان را قطع کردند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مقصد حضرت از آنچه واقع شد حاصل گردید، حاضرین حقیقت حال خود را برملا نموده و تا روز قیامت برای همه شناسانده شدند.
وقتی در حضور ایشان نزاع صورت بگیرد و به ایشان نسبت هذیان  ـ العیاذ بالله ـ داده شود، و حضرت آن ها طرد کنند، فکر می کنید با نوشته ایشان بعد از رحلت چه می کردند؟