در روایتی در منابع اهل سنت که یک راوی آن را مثلا 6نفر گفته اند آن راوی ضعیف است و سرقت حدیث داشته است و غیر و 5 نفر هم می گویند این شخص ثقه است و صدوق هست حالا این راوی وضعش چیست ؟ ثقه هست یا ضعیف و می توان به این حدیث استناد کرد

پرسش
در روایتی در منابع اهل سنت که یک راوی آن را مثلا 6نفر گفته اند آن راوی ضعیف است و سرقت حدیث داشته است و غیر و 5 نفر هم می گویند این شخص ثقه است و صدوق هست حالا این راوی وضعش چیست ؟ ثقه هست یا ضعیف و می توان به این حدیث استناد کرد
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در جرح و تعدیل عدد شرط نیست، باید دید جارحین بر چه مبنی جرح کرده اند، و این مطلب تخصّصی است و به آن بعداً خواهید رسید ان شاء الله.
7713
مطرح شده توسط: علی رضا درویشی