در بحث وحدت وجود ما این را می دانیم که وحدت خالق و مخلوق حرفی غلط است و تنها جاهلین صوفیه به آن معتقدند. ولی یک ذکر از امیرالمؤمنین (علیه السلام) دیدم که در جنگ بدر زیر لب زمزمه می نمودند که “یا هو یا من لا هو الا هو”، 1) آیا این دو تناقض ندارند؟ 2) لطفاً معنی این ذکر را بفرمایید

پرسش
در بحث وحدت وجود ما این را می دانیم که وحدت خالق و مخلوق حرفی غلط است و تنها جاهلین صوفیه به آن معتقدند. ولی یک ذکر از امیرالمؤمنین (علیه السلام) دیدم که در جنگ بدر زیر لب زمزمه می نمودند که “یا هو یا من لا هو الا هو”، 1) آیا این دو تناقض ندارند؟ 2) لطفاً معنی این ذکر را بفرمایید و نسبت آن را با بحث مذکور شرح دهید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اولاً: مدرک را ذکر کنید.
و ثانیاً: این ذکر است، و آیا اگر صوفیّه این ذکر را می گویند پس هر که بگوید صوفی است؟
و ثالثاً: معنای این ذکر آن است که غیر از خدا قادر علی الاطلاق نیست و هر که هر قدرتی دارد از او است، و آن حضرت به قدرت او می جنگند.
3076
مطرح شده توسط: امير