در آخرین توقیعنامه که امام زمان (عج) رسیده است که “و اما الخمس فقد ابیه لشیعتنا، و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث” که ناسخ بر احکام قبل میشود پس چرا همچنان خمس دریافت میشود در صورتی که برخی علما به حلیت آن حکم دادند

پرسش
در آخرین توقیعنامه که امام زمان (عج) رسیده است که “و اما الخمس فقد ابیه لشیعتنا، و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث” که ناسخ بر احکام قبل میشود پس چرا همچنان خمس دریافت میشود در صورتی که برخی علما به حلیت آن حکم دادند در مورد موارد تعلق خمس سوالی نیست چون این توقیع نامه بیانگر کل خمس است و در روایت‌ها وجود دارد که حکم آخرین امام ملاک می باشد لطف بفرمایید براساس روایت بفرمایید چون بعد از این روایتی راجع به خمس وجود دارد در صورتی که نامه امام زمان (ع) به شیخ مفید بر اساس عدم صحت و تایید توسط امام خیلی قابل استناد نیست چون در زمان حضور امام راجع به حدیث اما و اگر میاوردند ولی در زمان غیبت کبری که به نظر بنده اطمینان تعلق به امام خیلی کمتر میشود. با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
تحلیل خمس برای شیعیان در شرائط خاص از قبیل دسترسی نداشتن آنان به امام (علیه السلام) بوده، و این بحث در محافل علمی و در کتب فقهیّه مورد تأکید قرار گرفته.
6823
مطرح شده توسط: OMIDNIMA