درباره مطاعن خلفای غاصب، اگر ممکن است منبعی معرفی کنید

پرسش
درباره مطاعن خلفای غاصب، اگر ممکن است منبعی معرفی کنید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب تشیید المطاعن که فارسی هم هست مراجعه کنید