درباره جنگ بنی قریظه چه نظری دارید؟ آیا این با عدالت پیامبر همخوان است که تمام مردان را از دم تیغ بگذراند بدون تحقیق که چه کسی مقصر است و که نیست؟ آیا پیرمردانی که نمی توانستند بر علیه مسلمانان کاری کنند هم باید کشته می شدند؟

پرسش
درباره جنگ بنی قریظه چه نظری دارید؟ آیا این با عدالت پیامبر همخوان است که تمام مردان را از دم تیغ بگذراند بدون تحقیق که چه کسی مقصر است و که نیست؟ آیا پیرمردانی که نمی توانستند بر علیه مسلمانان کاری کنند هم باید کشته می شدند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
برای تحقیق در این مطلب به کتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم (علامه سید جعفر مرتضی العاملی) مراجعه کنید، هرچه می شنوید یا می خوانید را زود باور نکنید، حتما به کتاب مزبور مراجعه کنید