لطفا درمورد سیاست حضرت امام سجاد علیه السلام در قبال نهضت توابین و قیام مختار توضیح بدهید که چرا ایشان مستقیم وارد عمل نشدند. آیا درچنین هنگامه هایی بر شیعیان قیام واجب است؟

پرسش
حضرت آیت الله میلانی سلام علیکم لطفا درمورد سیاست حضرت امام سجاد علیه السلام در قبال نهضت توابین و قیام مختار توضیح بدهید که چرا ایشان مستقیم وارد عمل نشدند. آیا درچنین هنگامه هایی بر شیعیان قیام واجب است؟ تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
کارهای مختار قسمی مورد تأیید بوده و قسمی را دلیل بر تأیید نداریم. و توّابین هم یکدست نبوده اند و حرکت بعضی از آن و حالشان معلوم نیست.
و ائمه اطهار (علیهم السلام) حقائق احوال اشخاص و قضایا و عواقب امور را خوب می دانستند، بالاتر از همه حرکت زید می باشد مطالعه کنید خواهید دید.
7941
مطرح شده توسط: سیدمهدی حسینی شمسی پور