جمله کل یوم عاشورا که ظاهرا هیچ سند و مدرکی ندارد و حدیث هم نیست و با توجه به تناقض این جمله و جملات صحیح معصومین (علیهم السلام) “لا یوم کیومک یا ابا عبدالله لا یوم کیوم قتل الحسین (علیه السلام)” آیا سندیتی دارد؟ آیا به کار بردن این جمله صحیح است؟

پرسش
جمله کل یوم عاشورا که ظاهرا هیچ سند و مدرکی ندارد و حدیث هم نیست و با توجه به تناقض این جمله و جملات صحیح معصومین (علیهم السلام) “لا یوم کیومک یا ابا عبدالله لا یوم کیوم قتل الحسین (علیه السلام)” آیا سندیتی دارد؟ آیا به کار بردن این جمله صحیح است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این جمله را یکی از شعرا گفته.
9469
مطرح شده توسط: علی