اخیرا نام کتابی را شنیدم که اسمش روزهای پیشاور در نقد کتاب شبهای پیشاور است.مؤلف آن فردی است به نام محمدباقر سجودی که اهل تسنن ادعا می کنند سنی شده است.نظر جنابعالی در مورد کتاب شبهای پیشاور و آقای سجودی چیست؟

پرسش
به نام خدا سلام علیکم اخیرا نام کتابی را شنیدم که اسمش روزهای پیشاور در نقد کتاب شبهای پیشاور است.مؤلف آن فردی است به نام محمدباقر سجودی که اهل تسنن ادعا می کنند سنی شده است.نظر جنابعالی در مورد کتاب شبهای پیشاور و آقای سجودی چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این نام مستعار است و حقیقت ندارد، و کتاب شبهای پیشاور قابل رد نمی باشد، به دقّت مطالعه کنید، سپس اگر خواستید روزهای پیشاور را هم نگاه کنید.
7865
مطرح شده توسط: امیر قربانی کهریزسنگ