اینجانب جوان 20 ساله هستم و تقاضای عاجزانه دارم بنده جوان را از دعای خیر خویش محروم نفرمایید و بنده را نصیحت فرمایید تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشیم

پرسش
بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته سلام علیکم اینجانب جوان 20 ساله هستم و تقاضای عاجزانه دارم بنده جوان را از دعای خیر خویش محروم نفرمایید و بنده را نصیحت فرمایید تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشیم خداوند متعالی بر تاییدات حضرت عالی بیافزاید .
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
قدر جوانی را بدانید و در این دوران که گناه زیاد و وسائل گمراهی فراوان مواظب باشید.
7692
مطرح شده توسط: محمدرضا ترکان