برای کسانی که میخواهند در مباحث ولایت و امامت مطالعه و فعالیت کنند چه کتابهایی برای ابتدا پیشنهاد میفرمایید و در این موضوع به چه نحو باید مطالعه کرد که مفید باشد؟

پرسش
برای کسانی که میخواهند در مباحث ولایت و امامت مطالعه و فعالیت کنند چه کتابهایی برای ابتدا پیشنهاد میفرمایید و در این موضوع به چه نحو باید مطالعه کرد که مفید باشد؟ با تشکر التماس دعا
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در این مرحله ترجمه کتاب المراجعات و کتاب شبهای پیشاور مطالعه شود و به دقائق مطالب توجّه گردد.
6819
مطرح شده توسط: محمد امین رفیعی