در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناثِ مورّث از ارث محروم شوند؛ اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند. آیا چنین وقفی صحیح است؟

پرسش
با عرض سلام و ادب و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان سوال: بنابر فرمودۀ فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیّت نمایدکه بعد از مرگ برخی از وراّث ارث نبرند این نوع وصیّت به جهت مخالفت با احکامِ تشریع شدۀ ارث باطل است. حالیه پرسش این است که در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناثِ مورّث از ارث محروم شوند؛ اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند. حال با عنایت به اینکه ثمرۀ این وقف محروم نمودنِ اولادِ اُناث از ارث است و از یک سو خِلاف احکام تشریع شدۀ ارث در قرآن کریم و از سوی دیگر نیز با اصول مذهب شیعه(=عدلیه) همچون عدالت ناسازگار می نماید افزون بر آن به نوعی بازگشت به افکار قبل از دینِ مبینِ اسلام در عدم باور به وجود زن و ارث بری او از مورّثِ خود است؛ آیا چنین وقفی صحیح است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
فرق است بین وصیّت که مثال زده‌اید و وقف بر ذکور، و هر کدام دلیل خود را دارد و نباید قیاس کرد. موفق باشید
10599
مطرح شده توسط: سیدجعفر