در خصوص آیه 6 سوره مائده دلایل ( از لحاظ قواعد ادبی زبان عربی ) در مورد مسح پا و مراد از کلمه کعبین و فتحه ارجلکم و آیا این فتحه آن را از مسح خارج میکند و عطف میدهد به شستن مانند دست و صورت را به صورت تفصیل توضیح دهید و تفاوت دیدگاه شیعه و سنی را توضیح دهید .

پرسش
با سلام و احترام در خصوص آیه 6 سوره مائده دلایل ( از لحاظ قواعد ادبی زبان عربی ) در مورد مسح پا و مراد از کلمه کعبین و فتحه ارجلکم و آیا این فتحه آن را از مسح خارج میکند و عطف میدهد به شستن مانند دست و صورت را به صورت تفصیل توضیح دهید و تفاوت دیدگاه شیعه و سنی را عقلا و با استناد توضیح دهید . با تشکر و التماس دعا
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به رساله ای که در این زمینه به اسم: حکم الارجل فی الوضوء تألیف کرده ام مراجعه فرمایید.