من در موسسه مالی و اعتباری در حین گرفتن پول از مشتریان باید از مشتریان مبلغی مازاد بر اصل قسط تحت عنوان وجه التزام می گرفتم .تعهد وجه التزام در عقد جداگانه ای هنگام پرداخت وام به مشتریان بین موسسه و مشتریان امضا می‌شده. علت عمده استعفا از کارم این بود که شنیدم چون قسمتی از کارم حرام است شغلم جایز نیست . آیا اینچنین است ؟

پرسش
با سلام . من کارمند تحویلدار موسسه مالی و اعتباری بوده ام . در حین گرفتن پول از مشتریان باید از مشتریان مبلغی مازاد بر اصل قسط تحت عنوان وجه التزام می گرفتم .تعهد وجه التزام در عقد جداگانه ای هنگام پرداخت وام به مشتریان بین موسسه و مشتریان امضا می‌شده است. علت عمده ای که از کارم استعفا کردم این بود که شنیدم چون قسمتی از کارم حرام است شغلم جایز نیست . آیا به نظر شما کارکردنم جایز بوده است یا خیر ؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
باید معلوم شود به چه وجه آن پول اضافی گرفته می شود، التزام به چه چیز؟ و اگر به التزام خود عمل کند چرا باید بپردازد؟
7620
مطرح شده توسط: هادی