با توجه به روایت کافی مبنی بر بهتان بستن بر اهل بدعت و تصریح شیخ در مکاسب و آیت الله العظمی خوئی در مصباح الفقاهه آیا میتوان بر اهل بدعت(وهابیون و …) دروغ بست؟

پرسش
با توجه به روایت کافی باب مجالسه اهل المعاصی مبنی بر بهتان بستن بر اهل بدعت و تصریح شیخ(ره) در مکاسب و آیت الله العظمی خوئی(قده) در مصباح الفقاهه آیا میتوان بر اهل بدعت(وهابیون و …) دروغ بست؟ با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حد و حدود این موضوع را باید فقیه معیّن کند، پس به مرجع تقلید خود رجوع کنید.
6143
مطرح شده توسط: hamed derakhshan