با توجه به اینکه در آخرالزمان ممکن کسانی خود را به جای حضرت مهدی (عج) معرفی کنند و اینکه ممکن است در نشانه های حتمیه ((بداء )) صورت گیرد؛ چگونه منجی واقعی را بشناسیم تا خدایی ناکرده در مقابل او صف بندی نکنیم؟

پرسش
با توجه به اینکه در آخرالزمان ممکن کسانی خود را به جای حضرت مهدی (عج) معرفی کنند و اینکه ممکن است در نشانه های حتمیه ((بداء )) صورت گیرد؛ چگونه منجی واقعی را بشناسیم تا خدایی ناکرده در مقابل او صف بندی نکنیم؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
یکی از راه ها معجزه است.
8280
مطرح شده توسط: حسین علیدوستی