اگر در گناه لواط حد نخوری گفته شده تا آخر عمر باید شک در قبولی توبه باشد غیر آمرزش است، باید اعدام شوی و خود را معرفی کنی تا خدا ببخشد

پرسش
اگر در گناه لواط حد نخوری گفته شده تا آخر عمر باید شک در قبولی توبه باشد غیر آمرزش است، باید اعدام شوی و خود را معرفی کنی تا خدا ببخشد
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه گفته شده صحت ندارد، توبه شود کافی است