اولین کافر کیست؟ آیا روایتی در این زمینه آمده که جز ابلیس، شخص دیگری را معرفی کند؟

پرسش
اولین کافر کیست؟ آیا روایتی در این زمینه آمده که جز ابلیس، شخص دیگری را معرفی کند؟ با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
یعنی قبل از ابلیس؟
8319
مطرح شده توسط: سینا صحرایی