علت گفتن این جمله از جانب امیرالمومنین (علیه السلام) در زمان قبل از تصدی مقام خلافت چه بود : دعونی و التمسوا غیری … و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم. چه حکمتی در این جمله نهفته است؟.

پرسش
السلام علیکم و علی عبادالله الصالحین. از تصدیع اوقات شریف معذرت می خواهم. حضرت استاد! به نظر شریف جنابعالی، علت گفتن این جمله از جانب امیرالمومنین (علیه السلام) در زمان قبل از تصدی مقام خلافت چه بود : دعونی و التمسوا غیری … و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم. چه حکمتی در این جمله نهفته است؟ متشکرم.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حکمتش بعدها کاملاً معلوم شد، اگر حضرت چنان نگفته بودند طلحه و زبیر بیعت نمی‌کردند در عین حال نکث بیعت شد.
9684
مطرح شده توسط: ح احمدی